Má odborná a technická francouzština, italština a španělština je založena na věcném porozumění tomu co překládám, na správné terminologii a na více jak 40leté překladatelské a tlumočnické praxi.  Pracoval jsem a pracuji pro celou řadu firem u nás i v zahraničí. Prošel jsem výrobními podniky, výrobními družstvy a výzkumnými ústavy v oboru gumárenském, plastikářském a kožedělném. Tlumočil jsem a překládal na výstavbě pneumatikárny v Otrokovicích, na výstavbě tepelných elektráren na Kubě, v obuvnické výrobě, v koželužnách, ve strojírnách, v papírnách, ve výrobě aerosolových obalů, ve výrobě plastových obalů a fólií, u obráběcích NC strojů, při zaškolování obsluh na nové řídicí systémy strojů, v oblasti zemědělské techniky, leteckého průmyslu, atd. S výrobou je spojen obchod, takže tlumočení a překládání při vyřizování nákupu a prodeje výrobků, strojů a zařízeni, u reklamací, uzavírání smluv a výrobních spoluprací a při jednáních se zákazníky na veletrzích u nás i v cizině. Přeložil jsem také celou řadu návodů na obsluhu a používání obráběcích a dalších strojů z různých oborů.   Mnoho času jsem strávil s montéry a techniky v nejrůznějších továrnách, ve výrobních jednotkách a provozech u nejrůznějších strojů. Vždy jsem se snažil, abych se od nich naučil profesionalitě, kterou nabízím i Vám.